دور چهارم برگزاری

دورۀ «قصّه من و خدا»- سطح یک (تیر و مرداد 1402) 

دور چهارم برگزاری

دورۀ «چلّۀ مادری» (خرداد و تیر 1402)

سوّمین دور برگزاری

دورۀ «قصّه من و خدا»- سطح یک (ویژه ماه مبارک رمضان)

دوّمین دور برگزاری

دورۀ «قصّه من و خدا»- سطح دو (ویژه ماه مبارک رمضان)

سوّمین دور برگزاری

مجاهدان تبیین جمعیت(زمستان 1401)

دومین دور برگزاری

دورۀ «قصّه من و خدا»، سطح یک (دی و بهمن 1401)

چلّۀ عاشقانه با خدا

اولین دور برگزاری

دورۀ «قصّه من و خدا»- سطح دو (زمستان 1401)

پیش نیاز این دوره ، سطح 1 دوره «قصّه من و خدا» است.

سوّمین دور برگزاری

دورۀ چلّۀ مادری (دور سوّم)

اوّلین دور برگزاری

دورۀ «قصّه من و خدا»- سطح یک (پاییز 1401)

چلّۀ عاشقانه با خدا

دومین دور برگزاری

دورۀ چلّۀ مادری (دور دوّم)

دوّمین دور برگزاری

مجاهدان تبیین جمعیت

با مطالعه کتاب ایران جوان بمان و تدریس استاد عباسی ولدی

اولین دوره برگزاری

چله مادری(دور اوّل)

تبیین جایگاه مادری و همسری در سبک زندگی و تربیت دینی

  نذر فرهنگی

مبلغ مورد نظر را تعیین بفرمایید: