نذر فرهنگی

رَحِمَ اللهُ عَبداً أَحْیَا أَمْرَنَا

«خدا رحمت کند بنده‌ای را که امر ما را زنده می‌نماید».

پرداخت نذر فرهنگی:

  نذر فرهنگی

مبلغ مورد نظر را تعیین بفرمایید: